Kan je hoogtevrees hebben in een luchtballon?

Hoogtevrees in een luchtballon

Indien u geen contact heeft met de grond kan men geen hoogtevrees hebben.

Door de zachte stijg- en daalbewegingen went men ook zeer snel aan de hoogte.

Wij zijn uiteraard verplicht om de wettelijke minimale hoogtes aan te houden, maar
kwestie van de vaart niet ééntonig te maken, proberen wij hier toch voor de nodige
afwisseling te zorgen, binnen de wettelijke mogelijkheden.

Contact